News  >  Blog

Montenegro Projects

Published 02/11/2011 by Global Communities

Pažnja! Korisne informacije o procesu prijavljivanja prijedloga projekata, objavljene 02. marta 2011. godine možete naći na dnu ove strane
Projekat ekonomskog razvoja objavio tri poziva za podnošenje prijedloga projekata
USAID-ov Projekat ekonomskog razvoja ima za cilj da unaprijedi ekonomski potencijal sjevera Crne Gore. Kroz aktivnosti u 13 opština sjevera (Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Danilovgrad, Kolašin, Mojkovac, Nikšić, Plav, Pljevlja, Plužine, Rožaje, Savnik i Zabljak), projektna podrška će biti obezbijeđena posredstvom niza partnerstava sa organizacijama, institucijama i privatnim sektorom na osnovu raspisanih javnih poziva. Ovim javnim pozivom obuhvaćene su sljedeće oblasti:

Investicije u ekonomsku infrastrukturu: kao podrška razvoju privatnog sektora (agrobiznis i turizam) i šire poslovne zajednice. Ovim pozivom projekat će podržati do 5 najuspješnih aplikacija. Nosioci aplikacija za ovaj poziv mogu biti drzavne institucije ili lokalne samouprave.

Sektor turizma: poziv za pruzanje konsultantskih usluga i obuke/sertifikacije u oblasti turizma (ugostiteljstvo, hotelijerstvo, aktivni turizam, etno turizam i dr.). Nosioci aplikacija za ovaj poziv mogu biti institucije, registrovane NVO, konsultanstke kuće i nezavisni konsultanti sa iskustvom i licencama u oblasti pruzanja i organizovanja obuke u gore naznacenim kategorijama.

Sektor poljoprivrede: poziv za pruzanje konsultantskih usluga i obuke u oblastima GLOBALGAP-a, HACCP i ISO 22000 standarda. Nosioci aplikacija za ovaj poziv mogu biti institucije, registrovane NVO, konsultanstke kuće i nezavisni konsultanti sa iskustvom i licencama u oblasti pruzanja i organizovanja obuke u gore naznacenim kategorijama.
Sva pitanja i odgovore relevantne za proces prijavljivanja, zainteresovane strane mogu dobiti putem elektronske pošte, na sljedeći e-mail [email protected]
OBAVEZNO sa popunjenom prijavom priložite gantogram i budžet koji dolje mozete preuzeti.  
Često postavljana pitanja u vezi sa postupkom prijavljivanja i podnošenjem prijedloga projekata
1. Da li u budžet aktivnosti treba uvrstiti stavku – kotizacija za posjetioce seminara?
Preporučujemo da u budžet aktivnosti uključite kotizaciju u iznosu od najviše 3,00€ dnevno po učesniku (sok i čaj)
2. Da li firma koja sprovodi projekat mora biti registrovana na teritoriji Crne Gore.
Jedan od glavnih ciljeva Poziva za podnošenje prijedloga projekata je razvoj – jačanje kapaciteta crnogorskih kompanija/pružalaca usluga. U skladu sa ovim, crnogorske kompanije će imati prioritet pri odabiru, ali ne postoji formalni uslov, odnosno prepreka da se prijave i kompanije koje nisu registrovane u Crnoj Gori.
3. Da li u budžet aktivnosti treba uvrstiti stavku ”Zakup prostirija u mjestima gde će biti izvođene obuke (teoretski dio)” ili se podrazumijeva da će taj trošak snositi organizacija.
Preporučujemo da stavku ”Zakup prostorija u mjestima gdje će biti izvođene obuke (teoretski dio)” uključite u budžet aktivnosti.
4. Gdje možemo dobiti više informacija o Projektu ekonomskog razvoja?
Više informacija o Projektu ekonomskog razvoja možete dobiti u kancelariji Projekta u Beranama.
Adresa: Projekat ekonomskog razvoja, 13. Jula bb, 84300 Berane
Telefon: +382 (0) 51-233-840
Fax: +382 (0) 51-233-846
5. Gdje se objavljuju Pozivi za podnošenje prijedloga projekata?
Pozivi za podnošenje prijedloga projekata se objavljuju u sredstvima javnog informisanja – dnevni listovi ‘Dan’ i ‘Vijesti’ i na Web sajtu CHF International https://www.chfinternational.org/montenegro-projects